Статті про мікоризну інокуляцію - MycoFix

Статті

Мікориза – фосфатмобілізуючий ефект – основа вдалого старту!

Фосфор – один із трьох основних елементів живлення. За обсягами використання фосфорні добрива посідають друге місце після азоту. Ключова дія фосфору – швидкий старт утворенню кореневої системи рослин, а у випадку озимої пшениці – утворення вторинної кореневої системи. При цьому рослини краще засвоюють воду і поживні речовини з ґрунту, швидше формують надземну масу. Основну частину фосфору рослини використовують у перші…

Что такое арбускулярная микориза?

Итак, микориза является симбиозом растений и грибницы.  При этом растение поставляет грибнице сахара, полученные путем фотосинтеза, взамен гифная сеть улучшает способность растений поглощать воду и питательные вещества. Микориза увеличивает площадь поверхности корня, абсорбирует питательные вещества из почвы, особенно фосфор и другие микроэлементы, через гифы и транспортируя в клетку-хозяина. Почти 90% сельскохозяйственных культур являются микоризальным и, в основном,  для грибницы арбукулярного типа…

Мікоризна інокуляція – переваги

Про мікоризу та її дію   Як мікоризна інокуляція впливає на розвиток рослини? На приведеному вище малюнку схематично показаний механізм її дії.  Мікориза допомогає створити вторинну кореневу систему, що є дуже ефективною для видобування не тільки води, досягаючи того пласту гумусу, де вона є доступною (в період посух), але також і дає можливість переробити органічні сполуки фосфору, що рослина через…

Про мікоризу

Скажи слово “гриб”, і у більшості людей на думці звичні білі гриби, або рясні грона опеньків які обсідають старі пеньки, хтось згадує кульки – «порхавки» або трутові гриби на гниючих колодах, і т.д. Проте надзвичайно корисні мікоризальні гриби залишаються в основному невидимими для людського ока і звичайним розумом важко збагнути важливість і неоцінену користь яку приносять ці підземні утворення. Мікориза…