Мікоризний інокулянт - інфографіка

Мікоризна інокуляція – переваги

Про мікоризу та її дію

 

Як мікоризна інокуляція впливає на розвиток рослини?

На приведеному вище малюнку схематично показаний механізм її дії. 

Мікориза допомогає створити вторинну кореневу систему, що є дуже ефективною для видобування не тільки води, досягаючи того пласту гумусу, де вона є доступною (в період посух), але також і дає можливість переробити органічні сполуки фосфору, що рослина через власну кореневу систему не могла б засвоїти. 

Мікориза є також особливо ефективною для видобування натрію, калію, цинку та інших дуже важливих елементів.